วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2557


อดีตไม่สำคัญว่าเราเคยเป็นใคร
แต่สิ่งสำคัญมันอยู่ที่ว่า
วันนี้ เราจะเป็นใคร
 และวันพรุ่งนี้ เราต้องการความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่แค่ไหน

หนอนหรรษา !!